top of page

PALVELUT

P9100558 (2).JPG

Hinnasto (palveluiden kuvaukset alla):

36 €
53 €
62 €
70 €
53 €
63 €
62 €
77 €
15 €
15 €
 
62 €
62 €
42 €
48 €
20 €

Palveluiden kuvaukset:

Fysioterapia

Fysioterapia on hoitoa, jossa fysikaalisen ja manuaalisen terapian, terapeuttisen harjoittelun, ohjeistuksen ja neuvonnan sekä joissain tapauksissa apuvälineiden avulla lievennetään potilaan tuki- ja liikuntaelimistön häiriöstä aiheutunutta kipua ja parannetaan toimintakykyä. Tuki ja liikuntaelimistöllä tarkoitetaan luustoa, lihaksistoa, niveliä (ja niihin liittyviä rustoja, nivelsiteitä ja jänteitä) sekä hermostoa. Fysikaalisella hoidolla tarkoitetaan mm. kylmä- ja lämpöhoitoja, ultraääntä, sähkö- ja valohoitoja sekä mekaanisia hoitoja, esim. mekaanisella laitteella tehtävää venytystä painovoimaa hyväksikäyttäen.

 

Manuaalisella terapialla tarkoitetaan kehon kudosten, erityisesti lihasten, faskioiden eli kalvorakenteiden, nivelten, neuraalikudoksen tai ihon pinnallisten kerrosten käsittelyä käsin. Erilaisia manuaalisen terapian tekniikoita on paljon, mutta pääasiassa ne voidaan jakaa manipulaatioon, mobilisaatioon, hierontaan, sekä venytystekniikoihin. Manipulaatio ja mobilisaatio on eritelty ohessa.

 

Fysioterapiakäynnillä fysioterapeutti tutustuu asiakkaan potilashistoriaan, tutkii potilaan, muodostaa hoitosuunnitelman ja hoitaa käyttäen fysioterapian eri hoitomuotoja potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Pääpaino henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa on ohjeistuksella ja neuvonnalla sekä yksilöllisillä kuntoutusharjoitteilla.

Kiropraktiikka

 

Kiropraktiikka on hoitoa, jossa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja hoidetaan manuaalisen terapian keinoin. Suurin osa kiropraktikoista käyttää pääasiallisena hoitomuotonaan selkärangan manipulaatiota, mutta hoito perustuu aina asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen ja mobilisaatiota, sekä eri fysioterapian tekniikoita käytetään myös laajasti. Manipulaatio ja mobilisaatio on eritelty ohessa. Pääpaino hoidossa on käsittelyn vaikutuksella hermoston toimintaan. Kiropraktikkokäynnillä kiropraktikko tutustuu asiakkaan potilashistoriaan, tutkii potilaan, muodostaa hoitosuunnitelman ja hoitaa potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Faskiakäsittely

Faskiakäsittely on faskioiden eli kalvorakenteiden manuaalista liu'uttamista. Sen tavoitteena on ylikuormittuneiden kireiden lihasten rentouttaminen ja käyttämättömien lihasten aktivoiminen. Käsittelyllä pyritään vaikuttamaan lihastasapainoon ja kudosten kuormittumiseen ja sitä kautta parantamaan kehon liikettä ja lihasten kykyä tuottaa voimaa. Pirkko tarjoaa faskiakäsittelyä erillisenä hoitona, mutta tekee sitä myös osana fysioterapiakäyntiä tarpeen mukaan.

Akupunktio

Akupunktio on hoitomuoto, jossa ohuita, steriilejä, kertakäyttöisiä neuloja asetetaan tiettyihin kehon pisteisiin -- akupisteisiin. ​ Akupunktiota käytetään pääasiassa kivunlievitykseen, pahoinvoinnin hoitoon tai rentoutukseen.  Akupunktio perinteisessä muodossaan perustuu Perinteiseen Kiinalaiseen Lääketieteeseen, jonka mukaan elämänvoima, "Qi", virtaa kehossa meridiaaneja pitkin ja "Qi":n virtaamisen häiriöt aiheuttavat kehossa kipu- ja häiriötiloja.  Akupisteet seuraavat kehon meridiaaneja ja uskomuksen mukaan niiden akupunktio auttaa palauttamaan "Qi":n normaalin virtauksen.  Manuaalisessa terapiassa länsimaissa akupunktioneuloja käytetään lihasten triggeripisteisiin ja lihaskalvojen faskiapisteisiin, jotka tosin laajalti vastaavat Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen akupisteitä, mutta jotka on kartoitettu länsimaisen tieteellisen tutkimuksen keinoin.  Pirkko tekee akupunktiota erillisenä hoitona FYSIN koulutuksen pohjalta. 

Lymfaterapia

 

Lymfaterapia on hoitoa, jossa kevyellä, pinnallisella käsittelyllä aktivoidaan ihonalaista kudosta ja sitä kautta elvytetään imusuonten toimintaa ja edistetään imunesteen virtausta. Lymfa eli imuneste on nestettä, joka poistuu verestä kudoksiin aineenvaihdunnan yhteydessä ja palaa imusuonia pitkin, jotka suodattavat imunesteen imusolmukkeiden kautta ja palauttavat sitten verenkiertoon. Imunesteen virtauksen häiriöstä johtuen imunestettä voi kertyä kehoon, jonka voi helpoiten huomata kehon ääreisosissa eli käsissä ja jaloissa turvotuksena. Lymfaaminen parantaa virtausta ja poistaa turvotusta. Käsittely on rytmistä ja imusuonten suuntaista.

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on hoitomuoto, jossa kinesioteippiä käytetään iholla käyttötavasta riippuen joko rentouttamaan tai aktivoimaan lihaksia, lievittämään kipua tai vähentämään turvotusta. Kinesioteippi on ohutta, joustavaa teippiä, jonka elastisuus vastaa ihmisen ihon elastisuutta. Teipin muoto, kiinnitystapa, kiinnityssuunta ja venytysaste kiinnitettäessä riippuvat käyttötarkoituksesta. Vaikka kinesioteippiä voi käyttää aktivoimaan lihaksia ja täten lisäämään pitoa, sitä ei ole tarkoitettu niveliä tukevaksi teipiksi, eikä se korvaa urheiluteippiä tai polvi-, ranne- ym. tuen käyttöä. 

Hieronta

Hieronta on pääasiassa käsin tehtyä hoitoa, jolla käsitellään kehon sidekudoksia: ihon pinnallisia kerroksia, lihaksia, faskioita eli kalvorakenteita, jänteitä ja nivelsiteitä. Hierontatekniikoita on monia erilaisia, mutta hieronnan pääasiallinen tavoite on yleensä rentouttaa kireitä lihaksia ja yleisesti rentouttaa oloa.  Pirkko tarjoaa hierontaa erillisenä hoitona sekä käyttää sitä osana fysioterapiaa. Emma käyttää hierontaa tarpeen mukaan osana kiropraktista hoitoa.

Fysioterapia
Lymfaterapia
Kiropraktiikka
Akupunktio
Manipulaatio

Manipulaatio manuaalisen terapian terminä tarkoittaa tiettyyn niveleen kohdistettua lyhyttä nopeaa liikettä, jonka vaikutuksesta nivel saatetaan passiivisesti fysiologisen liikeratansa läpi. Manipulaatio harvoin vaatii useita toistoja samalla hoitokerralla.  Kiropraktikko käyttää manipulaatiota pääasiallisena hoitomuotonaan, mutta sitä voi käyttää myös fysioterapeutti tai muu terveydenhoitoalan ammattilainen, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen. Manipulaation tavoite on parantaa nivelen liikerataa ja lievittää kipua, mutta myös stimuloida hermostoa ja sitä kautta rentouttaa lihaksia ja tehostaa aivojen ja lihasten välistä viestintää.

Mobilisaatio

Mobilisaatio manuaalisen terapian terminä tarkoittaa johonkin kehon sidekudokseen ulkoisesti tuotettua hidasta passiivista liikettä. Manipulaatioon verraten mobilisaatiossa käytetään pidempiä vipuvarsia ja tehdään useampia toistoja. Se voidaan kohdistaa johonkin tiettyyn niveleen, mutta mobilisaatiota voidaan käyttää myös tiettyyn lihakseen, faskiaan eli kalvorakenteeseen tai neuraalikudokseen. Mobilisaatiota eri tavoilla käyttävät lähes kaikki manuaalisen terapian ammattilaiset.

Kinesioteippaus
Faskiakäsittely
P9100569 (2).JPG
Hieronta
bottom of page